top of page
Toilet- en afwasgebouw

 

 

 

Privacy verklaring

SVR camping De Esrand hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.                                                

In onderstaande verklaring willen we heldere en transparante informatie geven hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Camping De Esrand houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving,waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

 

 

 

                                                                                                        

 

Dat betekend dat wij in ieder geval:

1) Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

2) De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

3) Uw toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

4) Passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.

5) Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit strikt noodzakelijk nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

6) Op de hoogte zijn van uw rechten wat betreft uw persoonsgegevens, wij u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Verwerking van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens van gasten, klanten en leveranciers worden door ons verwerkt ten behoeve van:

  • Administratieve doeleinden.

  • Communicatie over de reservering.

  • Uitvoering van de reservering.

 

We kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam, achternaam, tussenvoegsel, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in het boekingsjaar en daarna max. 7 jaar in de financiële administratie.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u ons geeft kunnen we in bepaalde gevallen verstrekken aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering omtrent het verzorgen van de internetomgeving en de financiële administratie. We verstrekken geen gegevens aan partijen buiten de EU. Verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen gebeurt alleen met toestemming van ouder,verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Rechten

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze verwerkers.

Mocht u een vraag of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen en proberen we samen tot een oplossing te komen.

Privacy

bottom of page